BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Izstādes „Balttour” forums profesionāļiem notiks dienu ātrāk!

Jau sesto gadu izstādi „Balttour” ievadīs tūrisma biznesa forums, kuram šogad ir mainīts norises laiks, lai Latvijas tūrisma profesionāļi piedalīšanos forumā un izstādē varētu apvienot veiksmīgāk. 2017. gada forums notiks divas dienas pirms izstādes – trešdien, 1. februārī! Savukārt norises vieta paliek nemainīga – konferenču centrs „Citadele”.

No 28. septembra līdz 18. oktobrim „Balttour” biznesa foruma mājaslapā norisinājās tūrisma nozares speciālistu aptauja par forumā vēlamajām tēmām. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, „Balttour” biznesa forumā varēs iepazīties ar šādām tēmām:
- Tūroperatoru, starpnieku un tūrisma pakalpojumu / produktu nodrošinātāju sadarbība – realitāte un vēlmes, tendences un Latvijas perspektīva;
- Inovatīvs trends, tendence: dalīšanās ekonomika (sharing economy) – situācija un perspektīvas tūrisma nozarē.

Abas tēmas tiks izskatītas atraktīvu prezentāciju un paneļdiskusiju veidā. Forumā piedalīsies ietekmīgi ārzemju un Latvijas eksperti, savukārt to apmeklēt ir aicināti vadītāji un vadošie speciālisti no tūrisma aģentūrām, vietējām un nacionālajām tūrismu koordinējošām organizācijām, transporta kompānijām, viesnīcām, tūristu mītnēm, uzņēmumiem, kas sniedz tūrisma un ar to saistītus pakalpojumus reģionos, kā arī investīciju un valsts pārvaldes struktūrām.

Jaunumiem par foruma programmu un reģistrācijas iespējām sekojiet līdzi mājaslapā un Facebook.com!

Izstāde „Balttour 2017”
Dažas dienas pēc foruma, 3.–5. februārī, visi nozares pārstāvji ir aicināti apmeklēt arī 24. starptautisko tūrisma izstādi-gadatirgu „Balttour 2017”, lai biznesam labvēlīgā gaisotnē satiktos ar Latvijas un 40 citu valstu tūrisma nozares pārstāvjiem, dibinātu kontaktus un veidotu sadarbību. Vairāk: www.balttour.lv

Izstādi-gadatirgu „Balttour 2017” un tūrisma biznesa forumu rīko Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.
Top