Elektrības skolā bērnus un vecākus mācīs par elektrodrošību!Izstādes laikā AS „Sadales tīkls” stendā darbosies Elektrības skola, kur bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki tiks informēti par elektrības bīstamību, par nepieciešamību ievērot brīdinājuma zīmes, kā arī par drošu elektroenerģijas lietošanu mājās un pavadot laiku ārpus telpām.

Lai piesaistītu bērnu interesi, AS “Sadales tīkls” ir sagatavojusi īpašus elektrodrošības tēmai veltītus 3D maketus, kuros bērniem ir jāatrod un jāatpazīst bīstamas situācijas dabā. Ikviens izstādes apmeklētājs varēs pārbaudīt savas zināšanas elektrodrošībā un saņemt zināšanas apliecinošu simbolisku elektrodrošības sertifikātu.