Apgūsti pirmo palīdzību un apskati mediķu darba ekipējumu!Izstādes „Bērnu pasaule 2017” laikā mediķi bērnus un vecākus aicinās apskatīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvo transportu un aparatūru, kas ikdienā mediķiem palīdz glābt cilvēku dzīvības.

Tiks stāstīts par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un 113 izsaukšanu dzīvībai kritiskās situācijās. Kamēr mediķi ar vecākiem pārrunās drošības jautājumus un rīcību dažādos nelaimes gadījumos, tikmēr bērni varēs zīmēt, krāsot un likt puzles atpūtas stūrītī!

Tāpat ikvienam izstādes dalībniekam būs iespēja ne tikai vērot, kā pareizi veikt atdzīvināšanas pasākumus (uz manekena „Anniņa”), bet arī praktiski līdzdarboties atdzīvināšanas pasākumu veikšanā kopā ar mediķiem. Šī aktivitāte katru gadu izstādē ir ļoti pieprasīta gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Svētdien pirmās palīdzības pasniedzējs apmeklētājiem rādīs demonstrējumus ar zīdaiņa (mazo) manekenu, lai topošos un jaunos vecākus apmācītu, kā sniegt pirmo palīdzību mazulim līdz 1 gada vecumam.