Uzsāk projektu atlasi atkritumu reģenerācijas projektiem

Lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un attīstītu atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Latvijā radītajiem atkritumiem, projektu īstenošanai no Kohēzijas fonda (KF) pieejami vairāk nekā 9 miljoni eiro. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi līdzfinansējuma saņemšanai.

Projektu ietvaros līdzfinansējumu varēs saņemt atkritumu reģenerācijai ar enerģijas atgūšanu paredzētu ražošanas telpu, darbmašīnu, iekārtu un aprīkojuma iegādei. Uz finansējumu var pretendēt kapitālsabiedrības, kas sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sabiedrisko pakalpojumu, kā arī sniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu vai pēc projekta infrastruktūras izveides sāks siltumenerģijas apgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.

Plānots, ka līdz 2023. gada nogalei projektu īstenošanas rezultātā pārstrādās un reģenerēs 59% no attiecīgajā gadā radītā kopējā atkritumu apjoma.

Pasākuma īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 10 804 999 eiro, tai skaitā KF finansējums 9 184 249 eiro un nacionālais finansējums – privātais finansējums un pašvaldību finansējums – vismaz 1 620 750 eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems no š.g. 18. oktobra līdz 2018. gada 18. oktobrim. Projektu iesniegumu atlases nolikums, iesniedzamo dokumentu veidlapas un palīgmateriāli ir pieejami CFLA mājaslapā.

Nosacījumus projektu īstenošanai ir izstrādājusi atbildīga iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Atbalsts atkritumu reģenerācijas veicināšanai paredzēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana” ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Informācijas avots: www.cfla.gov.lv