Atbalsta

Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas radio 6 – Latvijas Universitātes radio NABA

Piedalīties ar stendu

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA

Ar savu stendu aicinām piedalīties zaļi domājošus un zaļi darošus zīmolus, pašvaldības, iestādes, skolas un uzņēmumus, kuri novērtējuši, ka zaļās ekonomikas standartu ieviešana ir eksporta un apgrozījuma izaugsmes veiksme.

Aprēķina piemērs: 6 m2 laukums sākot ar 240 EUR;
9 m2 laukums sākot ar 330 EUR. Piedāvājam gan pilnībā aprīkoti stendi, gan vieta hallē jūsu kontaktpunktam.

Cenu lapa stenda izveidei

ATLAIDES

Ja izstādes dalībnieks ievēro vismaz divus šādus kritērijus, tad tiek piešķirtas cenas atlaide 35% apmērā:

  • savā ikdienas darbībā ievēro zaļās domāšanas un zaļās prakses principus;
  • ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs;
  • ir saņēmis Latvijas Pašvaldību savienības rekomendāciju dalībai forumā;
  • ir saņēmis Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas uzaicinājumu;
  • ir Lielās Talkas atbalstītājs;
  • pārstāv Latvijas Plānošanas reģionu izvirzītos labās prakses piemērus;
  • veic izglītības darbu aprites ekonomikas, bioekonomikas, eko-dizaina jomās.

Par pirmā ievadforuma cenas atlaidēm un Līguma-pieteikuma veidlapām jautājiet direkcijā:
Jānis Brinkmanis,
GREEN EXPO RIGA 2018 izstādes direktors,
Tālrunis: 29607296,
E-pasts: janis.brinkmanis@bt1.lv

Apmeklētājiem

Darbalaiks

21. novembris

  • Oficiālā programma 9.00–18.00
  • “Radio Naba” ZAĻO IDEJU FESTIVĀLS 18.00–22.00

Norises vieta

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga

Biļetes

Ieeja ar biļeti vai reģistrējoties.
Reģistrējies mājaslapā un saņem “Green Expo Riga 2018” biļeti bez maksas!
Biļetes var iegādāties www.bezrindas.lv, kā arī kasēs pasākuma norises vietā. Biļetes cena: 15 EUR

Autostāvvieta Izstāžu centra teritorijā bez laika ierobežojuma: 4 EUR (vieglajam auto)

Programma

IDEJU DIZAINS UN IZGLĪTĪBA

9.00–10.30

Produkta vai pakalpojuma idejas, dizaina, konstrukcijas vai receptūras izveidošana. Attīstības vīziju radīšana, izglītība, jaunrade, valsts politikas stratēģijas plānošana.

Diskusijas dalībnieki: Latvijas Pašvaldību savienības speciālisti, Latvijas plānošanas reģionu konsultanti, Latvijas Mākslas akadēmijas speciālisti par ekodizaina izglītību, jaunie dizaineri, jaunuzņēmumu pārstāvji, studentu biedrību pārstāvji.

Dalībnieki:

RAŽOŠANAS MEISTARI UN INOVĀCIJAS

10.30–12.00

Konkrētu izstrādājumu ražošanas procesa organizēšana. Tautsaimniecības transformācija, modelēšanas rīki un metodes. Starpnozaru un biedrību pārstāvju nozīme. Investīciju piesaistes nosacījumi. Finansējums jaunu produktu izstrādei.

Dalībnieki:

VIETĒJĀ PIEGĀDE IR REĢIONĀLA

12.00–13.30

Produkta transportēšana, piegāde, eksports, mazumtirdzniecība. Modernā mobilitāte. Ilgtspējīga pilsētplānošana un reģionu attīstība. Sabiedrisko organizāciju sadarbība un kooperācijas atbalsta nepieciešamība gan biedrībām, gan uzņēmējdarbības videi energoietilpības, resursu patēriņa samazināšanai pilsētvidē, jaunuzņēmumiem. Reģionālā uzņēmējdarbība ekosistēmas veidošanā. Velo kultūras attīstīšana Latvijā.

Diskusijas dalībnieki: Latvijas Pašvaldību savienības speciālisti un Latvijas plānošanas reģionu konsultanti, jaunie Latvijas pilsētplānotāji, arhitekti, dizaineri, viedokļu līderi novadu attīstībai.

Dalībnieki:

PĀRDOMĀTS PATĒRIŅŠ UN ZERO-WASTE (bezatkritumu dzīvesveids)

13.30–15.00

Produkcijas vai pakalpojuma lietošana, izsvērts patēriņš, uzlabošana, remonts, ilglaicīga lietošana. Laba pārtika pareizā iepakojumā. Latvija kā labākās pārtikas un labākā iepakojuma valsts: viedokļi un realitāte. Pareizi izveidots iepakojums.

Diskusijas dalībnieki: iepakojuma ražošanas un dizaina speciālisti, mājražotāji un patērētāji.

Kooperācijas nepieciešamība dažāda veida tehnikas un ierīču remonta, nomas un koplietošanas jomā resursu patēriņu samazināšanai un iekārtu maksimālas izmantošanas veicināšanai.

Diskusijas dalībnieki: starpnozaru speciālisti, biedrību pārstāvji, biedrību aktīvisti un sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī Zero-Waste (bezatkritumu dzīvesveida) aktīvisti Latvijā.

Dalībnieki:

ATLIKUMU SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

15.00–16.30

Atlikumu nodošana un šķirošana, atkritumu savākšana un transportēšana. Sabiedrības iesaiste un vides sakopšana un aizsardzība ikdienā. Latvijas ezeri, upes, pludmale un jūra: vai visiem pietiek un cik ilgi? Visu atkritumu apjoma apzināšanas nepieciešamība, neizdalot vienīgi depozītsistēmu. Ko darīt ar globālo ietekmi, rodoties dažāda veida pārrobežu piesārņojumam?

Diskusijas dalībnieki: speciālisti no Latvijas novadiem.

Dalībnieki:

MATERIĀLU PĀRSTRĀDE UN BIOEKONOMIKA

16.30–18.00

Neizmantojamo materiālu pārstrāde jaunos produktos. Kā meža materiālus izmantot ekobūvniecībā, farmācijā, kā atpūsties mežā un apsaimniekot šo Latvijai tik ļoti svarīgo tautsaimniecības nozari. Pasīvās mājas ēkas princips – kurināmā patēriņa samazināšana un vietējo būvniecības materiālu, kokmateriālu, salmu, skaidu, smilts izmantošana.

Diskusijas dalībnieki: „Latvijas valsts mežu” speciālisti, jaunie arhitekti, zinātnieki.

Dalībnieki:

Vizītkarte

Laiks un vieta:

2018. gada 21. novembris, Ķīpsalas Izstāžu centra halle Nr. 1 (5000 m2), Rīga, Ķīpsalas iela 8, LV-1048, Latvija

Mērķauditorija pirmajam ievadforumam:
Latvijas iedzīvotāji, kuru ikdiena jau ir saistīta ar zaļā dzīvesveida principu ieviešanu dzīvē; zaļās ekonomikas politikas veidotāji Latvijā; uzņēmumu vadītāji un bioekonomikas speciālisti; zaļo jaunuzņēmumu kopiena; studenti un augstskolu mācībspēki; zinātnieki; Latvijas skolu pārstāvji; ārvalstu fondu pārstāvji

Izstādes koncepcija:
Pirmā šāda veida izstāde Latvijā!

Izstādes mērķis: Atbalstīt, veidot un virzīt Latvijas zaļās ekonomikas attīstību nākamajos 25 gados.

Pirmie un galvenie uzdevumi: attīstīt zaļās ekonomikas idejas Latvijā. Veicināt to ieviešanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Izglītot un informēt sabiedrību. Veidot Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu.
Sabiedriskais konteksts: 2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs sava valstiskuma simtgadi. Mēs to sagaidām ar cieņu un lepnumu, daudzveidīgi svētku pasākumi norisinās no 2017. gada līdz 2021. gadam. Trīs dienas pēc galvenajām svinībām lielajā Izstāžu centra hallē Nr. 1 aicinām kopā zaļās ekonomikas atbalstītājus, lai nospraustu jaunus mērķus Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei un uzplaukumam nākamajā simtgadē.

Organizators:

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, Rīga, www.bt1.lv, izstādes direktors Jānis Brinkmanis

Dalībnieki:
Vadošie bioekonomikas uzņēmumi Latvijā; valsts institūciju pārstāvji – zaļās ekonomikas politikas veidotāji; pašvaldību pārstāvji ar zaļo investīciju attīstības projektiem; potenciālie investori zaļās ekonomikas sektoros; aicinātie ārvalstu speciālisti; biolauksaimniecības pārstāvji; mežsaimniecības pārstāvji; pasīvo māju projektu attīstītāji; universitāšu aicinātie speciālisti; ekodizaina un zaļo produktu attīstītāji

Izstādes ievadforuma programma:
Halles centrā – konferences skatuve, kur uzstāsies Latvijas zaļās politikas veidotāji, uzņēmēji un aicinātie speciālisti. Uzrunas un diskusijas atklās redzējumu par Latvijas zaļās ekonomikas mērķiem Eiropas kontekstā. Ilgtermiņa plānošanas perspektīvā tiks nosprausti mērķi nākamo gadu GREEN EXPO izstādēm Rīgā.
Galvenajos izstādes sektoros – dalībnieki un ielūgtie viesi stendos prezentēs patlaban sasniegto un runās par attīstības iespējām. Izstāžu centra hallē Nr. 1 norisināsies improvizēta kontaktbirža, kur zaļās ekonomikas pārstāvji iepazīstinās auditoriju ar saviem sasniegumiem, lai kopīgi fokusētos uz pilna formāta izstādi 2019.gadā, tajā kopīgi iesaistot plašu sabiedrību.

Lejupielādēt prezentāciju

Sākam šogad, lai raženi augļi pēc 25 gadiem!

Zaļās aprites ekonomikas diena ar savu programmu ir plānota kā plašas sabiedrības izglītojošs pasākums. Lai pētītu detaļas un argumentēti diskutētu nākamajās izstādēs, šogad ir jānoskaidro galvenie principi, uz kuriem balstīt Latvijas zaļā ekonomikas attīstību.

Šogad sāksim veidot ikgadējās izstādes kopā ar zaļo principu atbalstītājiem. Veidosim “Green Expo” izstāžu platformu kā noderīgu instrumentu, lai radītu stabilu ilglaicīgas komunikācijas tiltu starp plašāku sabiedrību, politikas veidotājiem un zaļās ekonomikas jomu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.

Nākamo izstāžu neatņemamās sastāvdaļas – bioekonomikas nozares – ir Latvijas tautsaimniecības attīstības pamats. Tās stiprina ilgtspējīgu izaugsmi, un tām piemīt liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā, kas veicina visu reģionu novadu labklājības augšanu. Izstādes “Green Expo Riga” ir paredzēts organizēt katru gadu.

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam. Mēs sekosim šo plānu realizācijai. Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai iegūtu pārtiku, sagatavotu izejmateriālus un radītu enerģiju. Plašs nozaru spektrs – vienā pārskatāmā izstādē!

Zaļās ekonomikas izaugsmes balsti: zinātne, investīcijas inovācijās, reģionālā plānošana, moderna mobilitāte, ekodizains un zaļā domāšana. Visiem procesiem ir jānotiek dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā, lai attīstītos visi Latvijas reģioni.

Turpmāk programma tiks papildināta ar diskusiju dalībnieku uzrunu tēmām. Mājaslapā publicēsim ekspozīcijas stendos pārstāvēto uzņēmumu un organizāciju sarakstu, kā arī ekspozīcijā pārstāvēto tautsaimniecības nozaru pārskatu. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

APRITES EKONOMIKAS DIENA -
21. NOVEMBRIS

Kā nokļūt


No centra līdz pieturai “Ķīpsala”:
trolejbusi Nr. 5, 9, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

No pieturas “Ķīpsala” uz centru:
trolejbusi Nr. 5, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

Taksometrs „Baltic TAXI”, tālr.: 8500

Attālumi līdz :
Vecpilsētai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.riga.lv

Lidostai: 10 km – 10 minūšu brauciens http://www.riga-airport.com

Dzelzceļa stacijai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.ldz.lv

Autoostai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.autoosta.lv

Ostai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.tallink.lv