bt1
1161.jpg
Atpakaļ

D7

Nuno Group SIA

LVA

W: www.nuno.lv
T: +37120022288
A: Jaunmarupe Mazcenu aleja 35/3

P:

DGH Italija

D:

Vineta Magone
K: Vineta Magone

B:

3 Tekstilizstrādājumi
10 Dizaineru autordarbi
14 Rokdarbi
21 PārējieT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks