bt1
1161.jpg
Atpakaļ

A22

Cits Zars

LVA
M: cits.zars@gmail.com
T: +371 26223581 , +371 29695550


Izgatavojam dažādas koka rotaļlietas bērniem, t.sk. dažādu formu klučus, līdzsvara spēles, graužamkrelles, koka krelles, slinga krelles, mānekļa- knupja / graužamrotaļlietu turētājus u.c. Mūsu produkti ir roku darbs sākot no zāģēšanas, beidzot ar apdari. Mūsu piedāvājumu izsādē var aplūkot inovāciju stendā. Idejas pamatā ir mazu un lielu koka rotaļlietu izgatavošana. Mūs raksturo nemitīga kustība un meklējumi rotaļu pasaulē, kas atspoguļojās mūsu produktos, galvenokārt, to funkcijā, formā un krāsu risinājumos. Uzņēmuma misija ir izveidot vieglākus produktus par pašreizējiem tirgū pieejamajiem. Īpašu uzmanību pievēršot bērnu drošībai un attīstībai, dabas un ekoloģiskas vides saglabāšanai.


We produce various wooden toys and accessories for children, including, various wooden building blocks, balance games, teething beads, wooden beads, nursing feeding necklace, pacifer clip / teething toy clip and others. Our products are handcrafted from sawing to finishing. Our offer in the exhibition will be available at innovation stand. Cits zars concept is based on small and large wooden toy handcrafting. We are on unceasing move and research in the world of play, which reflects in our poduct function, shape and colour solutions. Companys mission is to create lighter products then current products available on the market, especially we pay attention to children safety and development in natural and ecological environment.

P:

CITS ZARS Latvija

D:

Inga Zotova, Ilze Gūtmane
K: Inga Zotova

B:

10 Dizaineru autordarbi
11 Modes preces un aksesuāri
13 Rotaslietas
14 Rokdarbi
18 Pakalpojumi
21 PārējieT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks