bt1
1161.jpg
Atpakaļ

A28

Elektronikas un Datorzinātņu institūts

LVA

M: info@edi.lv
W: www.edi.lv
T: +371 67554500
F: +371 67555337
A: Dzērbenes 14, Rīga, Latvija, LV-1006


Elektronikas un datorzinātņu institūts ir neatkarīgas pētniecības institūts, kas specializējas Viedās Iegultās Kooperatīvās Sistēmās (VIKS) un izstrādā pētījumus signālu un attēlu apstrādē, valkājamās sistēmās, inteliģentās transporta sistēmās un pašbraucošos auto, bezvadu sensoru tīklos, īpaši precīzā laika mērīšanā (<3ps) u.c.


Institute of Electronics and Computer Science (EDI) is an independent research institution specializing in the field of Smart Embedded Cooperative Systems (SECS) and working in research project connected to signal and image processing, wearable systems, intelligent transport systems and self driving cars, wireless sensor networks, extremely precise timers (<3ps) etc.

D:

Ieva Tentere (direktore)
K: Krišjānis Nesenbergs

Smart Embedded Cooperative Systems

B:

3.3 Inovatīvie tekstilizstrādājumi( t.sk. nano, bio, elektro savienojumi)
9 Jaunās tehnoloģijas
21 PārējieT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks