bt1
1161.jpg
Atpakaļ

A24

LR Patentu Valde

LVA

M: valde@lrpv.gov.lv
W: www.lrpv.gov.lv
T: 67099600
F: 67099650
A: Citadeles iela 7/70


Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā. Patentu valdei ir šādas galvenās funkcijas: - īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā; izpildīt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas; veikt tiesību reģistrāciju uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, attiecīgu reģistru uzturēšanu un sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus; veicināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izpratni valstī un sabiedrībā.


The Patent Office is an independent state institution operating under the supervision of the Ministry of Justice. It is the central authority in the field of industrial property protection in Latvia. Within the framework of the competence specified in the regulatory enactments, the Patent Office shall implement the State policy in the field of industrial property by ensuring registration of the industrial property rights and publicising the information of the registers in an Official Gazette, as well as by promoting comprehension regarding the necessity of the protection of these rights in the State.


Патентное ведомство является учреждением прямого управления в подчинении министра юстиции, с компетенцией, определённой нормативными актами в области промышленной собственности.

D:

Sandris Laganovskis
K: Dace Buša

B:

18 Pakalpojumi
19 Izglītība un apmācībaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks