bt1
1161.jpg
Atpakaļ

PINS

LVA


Dalībnieks B2B kontaktbiržā.
Biedrība PINS (Palīdzība integrācijai, nodarbinātībai, socializācijai), tika izveidota ar mērķi iesaistīt personas ar dažādām (galvenokārt garīgām) speciālām vajadzībām aktīvā dzīvē. Tā ir orientēta uz ikvienu ieinteresētu un cietošu cilvēku, un mūsu darbība ir orientēta uz to, lai palīdzētu veicināt un atbalstīt invalīdu integrāciju.
Mūsu piedāvājums ir :
Šūšanas darbnīca, kur cilvēks var sagatavot visu nepieciešamo atrodoties gultā: gultas veļa, spilveni, segas, matraču pārklāji, matrači, kokvilnas vai lina dvieļi, medicīnas darbinieku un virtuves darbinieku kleitas, darba apģērbi un formas tērpi, ekskluzīvi individuāli pasūtījumi: somas, dvieļi ar rokām darinātas un ar zīda apdruku, uc.
Ekoloģijas un dabas produktu departaments ir atbildīgs par dabai draudzīgu produktu izstrādi un ražošanu: līdz šim tās ir augu izcelsmes organiskās ziepes, dabīgi spilveni un segas, kā arī organiski vilnas priekšmetus;
Radošajā darbnīcā mēs veidojam no auduma ekskluzīvus mākslīgos ziedus;
Nomas departamentā mums ir ļoti dažādi apģērbi sievietēm un vīriešiem;
Kartona darbnīca - mēs taisām papīra un kartona izstrādājumus, piemēram, papīra maisiņus un kastes;
Transporta sadalījums invalīdiem (invalīdiem un pacientiem, kas atrodas gultas režīmā);
Medicīnas iekārtu noma zvaniet Medrent;
Viesu nams PILSKALNI - klusums un lauku vide ar pieeju svaiga gaisa aktivitātēm ārpus pilsētas. Šeit ir iespēja individuāli vai kolektīvi atpūsties.
Mūsu pašreizējā hobijs ir japāņu krāsaino, dekoratīvo un atveseļojošo koi carp piegāde Baltijas valstīs;


Participant in B2B brokerage event.
Association PINS (Help for Integration, Employment, Socialization) was created with the aim to involve the persons with different (mainly spiritual) special needs into active and possibly fruitful life. It is oriented to every interested and suffering person and our activities are to help the promotion and support the inclusion of disabled persons.
Our offer is:
Sewing workshop where person can prepare all for well-being in bed: bed linen, pillows, blankets, mattress covers, mattresses, cotton or linen towels, the medical staff and kitchen staff dresses, work clothes and uniforms, exclusive individual orders: bags, towels with hand-made and silk-screen prints, etc.
Ecology and natural product department is responsible for nature friendly product development and production: up to now it is herbal organic soap, natural pillows and blankets as also organic wool items;
At creative workshop we do exclusive artificial flowers or fascinators from fabric;
At the Rental department we have very differnt clothing for ladies & gentelmen;
Cardboard workshop - we do paper and cardboard products like paper bags and boxes;
Transport division for disabled persons (disabled and lying patients);
Medical equipment rental call Medrent;
Guesthouse PILSKALNI - in silence and rural environment and access to fresh air activities outside city. Here is possibility individually or collectively to have a rest.;
Our current hobby is the Japanese colorful decorative and rehabilitative koi carp delivery in Baltic States;

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks