bt1
Atpakaļ

A2a

CITADELE BANKA

LVA

M: info@citadele.lv
W: www.citadele.lv
T: 67010000
A: Republikas laukums 2, Rīga


Banka Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. Citadeles vīzija ir kļūt par labāko finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs privātpersonām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.


Citadele is the third largest bank in Latvia by number of clients. The Citadele Group is managed from Latvia, and its subsidiaries and branches operate in Latvia, Lithuania, Estonia and Switzerland. Citadele ensures transactions and card payments, loans, deposits, investments, asset management and leasing services, as well as a range of exclusive and unique products. Citadele’s vision is to become the best financial services provider in the Baltics for private customers and SME.


Банк Citadele является третьим крупнейшим банком Латвии по числу клиентов. Группа Citadele управляется из Латвии и имеет дочерние предприятия и филиалы в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии. Банк Citadele обеспечивает расчеты и карточные платежи, предоставляет услуги по кредитованию, инвестированию, лизингу и управлению активами, а также предлагает целый ряд эксклюзивных и уникальных продуктов. Видение банка Citadele – стать лучшим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии.

B:

10.2 PieaugušajiemT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks