Patentu valde izstādē “Riga Food” sniegs konsultācijas


Patentu valde reģistrē preču zīmes un dizainparaugus, piešķir patentus, sniedz konsultācijas rūpnieciskā īpašuma jomā. Izstādē “Riga Food 2018” apmeklētāji Patentu valdes stendā saņems konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības iespējām pārtikas nozarē un uzzinās par Intelektuālā īpašuma informācijas centrā pieejamo informāciju un pakalpojumiem, kā arī saņems dažādus informatīvus materiālus.