Patentu valde konsultēs par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību


Izstādes “Riga Food” dalībnieki un apmeklētāji Patentu valdes stendā varēs iegūt visaptverošu informāciju par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību, sākot no skaidrojumiem par rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas nepieciešamību, informācijas meklēšanu datubāzēs un pieteikuma sagatavošanu reģistrācijai.
Izstādē varēs iepazīties ar Patentu valdes e-pakalpojumiem, kā arī ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja atbalsta projektu maziem un vidējiem uzņēmumiem preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai un/vai intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumiem.


Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, līdz ar to sniedzot iespēju aizsargāt ikviena ideju, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi un panākot sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu.

PATENTU VALDE
Adrese: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67099600
E-pasts: valde@lrpv.gov.lv
Patentu valdes tīmekļa vietne: www.lrpv.gov.lv
https://twitter.com/patentu_valde
https://www.facebook.com/LRPatentuValde1004763949_10871.png