“Sertifikācijas un testēšanas centrs” informēs par jaunākajiem pakalpojumiem


SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” izstādē Inovāciju stendā informēs par saviem jaunākajiem pakalpojumiem:

1. Vegāniskās produkcijas (pārtika, sabiedriskā ēdināšana (kafejnīcas, restorāni utt.), kosmētikas, tekstila u.c.) sertifikāciju pēc BeVeg sertifikācijas shēmas
Šī gada martā tika noslēgts sadarbības līgums ar BeVeg, kas paredz ekskluzīvas tiesības sertificēt pēc BeVeg vegānu standarta produkciju Baltijas, Ziemeļu un Austrumeiropas valstīs. BeVeg ir pasaules vadošā vegānu produkcijas sertifikācijas kompānija, tā ir akreditēta pēc ISO 17065 atbilstības novērtēšanai pēc vegānu standarta prasībām un arī visām kompānijām, kas piedāvā sertifikāciju pēc šī standarta jābūt akreditētām pēc ISO 17065. Šī ir pirmā akreditētā sertifikācijas iestāde, kas piedāvā šāda veida pakalpojumu, kas ir nozīmīgi, jo klients un patērētājs, var būt pilnīgi drošs par produkcijas atbilstību prasībām uz kuras izvietots LOGO BeVeg.

Sertifikācija pēc BeVeg paredzēta gan pārtikas, gan nepārtikas produktiem un tā nav domāta tikai bioloģiskās produkcijas sertifikācijai, bet arī nebioloģiskai produkcijai. Pēc vegānu standarta paredzēts sertificēt pārtiku un dzērienus gan alkoholiskus, gan nealkoholiskus, sabiedrisko ēdināšanu (kafejnīcas, restorāni), tekstila izstrādājumus, mājsaimniecības preces, kosmētiku, uztura bagātinātājus un citas patēriņa preces. Sertifikācija tiek veikta ražošanas vienībai un tiek uzraudzīta līdz pat iepakošanai, lai nodrošinātu produkcijas drošumu pret dzīvnieku izcelsmes daļiņu nokļūšanu sertificētajā produktā.
Atbilstības novērtēšana pēc BeVeg ietver katra sertificējamā produkta detalizētu izvērtējumu, sākot no izmantotajām sastāvdaļām, ražošanas, uzglabāšanas un iepakošanas procesa novērtējuma, uzņēmumā sertificētajām citām kvalitātes sistēmām, piemēram, BRC, ISO/FSSC 22000, IFS u.c. Viss sertifikācijas process ir vērsts, lai tiktu nodrošināta ticamība, ka sertificētais vegānais produkts nesatur ne visniecīgākajā daudzumā dzīvnieku izcelsmes produktus, to atliekas, kas padara to drošu produkta patērētājam - vegānam, kas savā uzturā un dzīvesveidā neizmanto, nelieto dzīvnieku izcelsmes produktus un priekšmetus.
Sertifikācijas process kā vairumā sertifikācijas shēmu ietver: uzņēmuma vadības lēmuma pieņemšanu par sertifikācijas uzsākšanu, iepazīšanos ar standarta prasībām, apmācību veikšanu, uzņēmuma un dokumentācijas sagatavošanu, pieteikuma iesniegšanu, audita veikšanu, lēmuma pieņemšanu. Pēc pozitīva sertifikācijas lēmuma saņemšanas uzņēmums uz BeVeg sertificētajiem produktiem drīkst izvietot BeVeg Logo, kas ir atšķirīgs produktiem un dzērienu produktiem

2. Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācija Latvijā, Baltijas un Ziemeļu valstīs pēc Taivānas (Eco Garden), Ķīnas ( COFCC) un DienvidKorejas (DCOK) bioloģiskās lauksaimniecības standartiem, kas dod uzņēmējiem bioloģisko produkciju, kas sertificēta pēc šīm shēmām eksportēt uz iepriekš uzskaitītām valstīm. Šis pakalpojums gan spēkā arī ne tikai Baltijas un Ziemeļu valstīs, bet arī citās ES un bijušajās NVS valstīs
Saistībā ar striktajiem ceļošanas ierobežojumiem pasaulē, ļoti mainījās arī sertifikācijas institūciju darbība, kas uzsāka gan attālinātu pārbaužu veikšanu, gan meklēja citus ceļus, lai nodrošinātu savu pakalpojumu nepārtrauktību. Šobrīd sertifikācijas iestādes no Taivānas, Ķīnas, Dienvidkorejas ir apmācījušas un piešķīrušas pilnvaras mūsu ekspertiem veikt sertifikācijas inspekcijas pie operatoriem, kas vēlas savu ražoto produkciju eksportēt uz šīm valstīm kā bioloģiski ražotu.
Šobrīd sniedzam pakalpojumus bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijai Baltijas, Ziemeļu un Austrumeiropas valstīs pēc bioloģiskās lauksaimniecības standartiem:
  • Taivānas (Eco Garden)
  • Ķīnas ( COFCC)
  • Dienvidkorejas (DCOK)
Sertifikācijas organizācijas Eco Garden, COFCC, DCOK ir apmācījušas un pilnvarojušas SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ekspertus veikts pārbaudes uzņēmumos, kas vēlas sertificēt un eksportēt savu ražoto bioloģisko produkciju uz šīm valstīm.
Mēs esam tuvāk klientam, kas nozīmē zemākas izmaksas sertifikācijas pakalpojumam - transporta pakalpojumiem, īsāki termiņi līdz sertifikācijas lēmuma pieņemšanai.

3. Oficiālo paraugu ņemšana Baltijas valstīs produktiem un augu zaļai masai un paraugu nosūtīšana uz Eiropas labākajām laboratorijām: Eurofins, TLR laboratories, Bilacon, Galab, SGS.
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir noslēdzis sadarbības līgumus ar lielākajām un atzītākajām laboratorijām augsnes, augu zaļās masas, pārtikas, barības, kosmētikas un cita veida paraugu testēšanai. Mēs piedāvājam pakalpojumu:
- gan noņemot oficiālos paraugus un noplombējot tos un nosūtot, ar mūsu starpniecību, uz laboratorijām
- gan tikai noņemot oficiālos paraugus un atstājot uzņēmumā, kurus var izmantots strīdus situāciju risināšanā,
- gan nosūtot uz laboratorijām klientu noņemtus un sagatavotus paraugus.

4. Oficiāla kravas uzlādēšanas kontrole un oficiālu ziņojumu noformēšana, kas īpaši svarīgi pie bioloģisko produktu eksporta, nodrošinot bioloģisko produktu integritātes uzticamību.

“Sertifikācijas un testēšanas centrs” sniedz jaunu pakalpojumu Latvijas tirgum

  • Fiziska produkcijas uzkraušanas kontrole, kas nozīmē, ka inspektors piedalās kravas uzkraušanas laikā un kontrolē procesu:
  • Vai uzkraujamais produkts atbilst deklarētajam,
  • Vai produkts glabājas iepriekš deklarētajā adresē un vietā (noliktavā, silosā utt.)
  • Vai produkta iepakojums (ja tiek vai ir iepakots) atbilst deklarētām un normatīvo aktu prasībām. Iepakojumu plombēšana
  • Transporta tīrība pirms produkta uzkraušanas
  • Pēc produkcijas uzkraušanas, pēc nepieciešamības plombēšana.743669582_10885.jpg
1663163718_10885.png