Uzzini! Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācija no tīruma līdz galapatērētājam


SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” izstādes “Riga Food 2021” apmeklētājus iepazīstinās ar pilna cikla bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēmu – sākot no produkcijas primārās audzēšanas, pirmapstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes līdz pat tirdzniecībai.

No trešajām valstīm importētas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācija Latvijā - interesentiem tiks izskaidroti būtiskākie riski, kas jāizvērtē ikvienam operatoram, lai nodrošinātu atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas statusam.

Zaļā ekolapiņa – Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums.
“Sertifikācijas un testēšanas centra” stendā ikviens varēs iepazīties ar sertificētas produkcijas marķējuma lietošanas nosacījumiem un uzzināt, kādos gadījumos atļauts izmantot terminus “bio” vai “eko”. Tiks demonstrēti dažādi piemēri.

Riska novērtējuma nozīme ir preventīvi identificēt un samazināt iekārtas bīstamību jau projektēšanas stadijā - konstruēt iekārtu, ievērojot labās prakses standartus, kas nodrošina nepieciešamo drošības līmeni. Ražotājam tas dod iespēju pilnveidot iekārtas konstrukciju ar minimālām papildus izmaksām, salīdzinot, ja to darītu, kad iekārtas jau ir nodotas ekspluatācijā.
Riska novērtējumam jāietver viss iekārtas dzīves cikls (izgatavošana, montāža, uzstādīšana, lietošana, utilizācija), kur katrs identificētais apdraudējums tiks novērtēts, kā arī tiks noteikti pasākumi, kas samazinātu apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim.

Riska novērtējuma gaitā:

  1. Identificē saistošās normatīvu un standartu prasības,
  2. Identificē apdraudējumu, ko rada iekārta un novērtē risku,
  3. Dokumentē riska novērtēšanas procesu.

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”
https://www.stc.lv/703844305_10934.jpg
83532145_10934.jpg