“Zaļā brīvība” iepazīstinās ar Godīgās tirdzniecības marķējumu un sadarbības iniciatīvām Baltijas valstīs


Biedrība “Zaļā brīvība” izstādes “Riga Food 2021” apmeklētājus 10. septembrī plkst.10.00–13.00 interaktīvā veidā iepazīstinās ar Godīgās tirdzniecības marķējumu un sadarbības iniciatīvām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Ja tirgojat, izplatāt vai kā citādi izmantojat Godīgās tirdzniecības produktus un vēlaties kļūt par Godīgās tirdzniecības draugu kustības dalībnieku, visu trīs izstādes dienu laikā apmeklējiet “Zaļās brīvības” ekspozīciju (stenda Nr. E4) un satiecieties ar biedrības pārstāvjiem.

Ja jūsu uzņēmums ir saistīts vai interesējas par Godīgās tirdzniecības pieredzi visā Baltijā, apmeklējiet “Zaļās brīvības” ekspozīciju (stenda Nr. E4) 10. septembrī plkst. 10.00–13.00. Pie mums viesosies kolēģi no organizācijas “Mondo” (Igaunija) un “Litdea” (Lietuva), un pastāstīs par Godīgās tirdzniecības pieredzi un sadarbības iespējām ar uzņēmumiem vai izglītības iestādēm Igaunijā un Lietuvā.

Vēl “Zaļās brīvības” ekspozīcijā notiks diskusijas par ikdienas paradumiem pārtikas atkritumu mazināšanai: kā iepērkam pārtiku un to uzglabājam, kā izmantojam pārtikas pārpalikumus un mazinām pārtikas atkritumus, un iepazīstināsim ar dažādiem aizraujošiem izziņas materiāliem.

Biedrība “Zaļā brīvība”
Sabiedriska vides aizsardzības un izglītības organizācija, kas dibināta 1993. gadā, 2000. gadā pārreģistrēta kā “Zaļā brīvība”. Misija – veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.
Biedrība informē sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, veicina cilvēku līdzdalību lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē dzīvi, veicina vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojas ļaunprātīgai varas izmantošanai.
Zaļās brīvības interešu jomas: ilgtspējīga attīstība un patēriņš, klimats un enerģija, resursi un atkritumi, produktu sastāvs, cilvēktiesības un brīvības, attīstības sadarbība un godīgā tirdzniecība.


Biedrības “Zaļā brīvība” dalību izstādē finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros.


Biedrība ''Zaļā brīvība''
Lapu 17, Rīga, LV 1002
https://www.zalabriviba.lv/
info@zalabriviba.lv
https://www.facebook.com/ZalaBriviba
https://twitter.com/ZalaBriviba
https://www.instagram.com/zala_briviba/1097447427_10941.jpg
2139343263_10941.jpg
189281268_10941.jpg
2000110986_10941.png