Lai klutu par dalibnieku:

1. Sazinieties ar projekta vaditaju par ekspozicijas laukumu pieejamibu un izmaksam.

2. Lejupieladejiet un iepazistieties ar:

3. Aizpildiet Pieteikuma anketu un mes ar jums sazinasimies.

Dalibas izmaksas

Ekspozicijas laukuma cena ietilpst:

 • projektu grupas atbalsts un konsultacijas dalibai izstade;
 • dalibnieku kartes, autostavvietas kartes;
 • viesu kartes jusu klientiem (to skaits ir atkarigs no laukuma apjoma; papildu kartes var iegadaties par puscenu no bilešu pamatcenas);
 • informešana par jusu specpiedavajumu izstade (iepriekš iesutot piedavajuma aprakstu);
 • informacija par jusu uznemumu izstades e-kataloga, ieklaušana izstades dalibnieku saraksta;
 • informacijas par uznemumu vai produktu publicešana majaslapa, pievienojot saiti uz jusu uznemuma majaslapu.

Laukuma bazes cena par 1 m².

Cenas noraditas bez PVN 21 %

• Neapbuveta laukuma cena iekštelpas:
1) autotransporta vienibu ekspozicijai 19–22 EUR / m²
2) autopiederumu, aprikojuma u. c. ekspozicijai 37–63 EUR / m²

• Areja laukuma cena:
1) autotransporta vienibu ekspozicijai 12–15 EUR / m²
2) autopiederumu, aprikojuma u. c. ekspozicijai 23–25 EUR / m²

• Dalibas maksa (vienreizeja) 109 EUR


Papildu izmaksas:

 • ekspozicijas laukuma apbuve ar standartaprikojumu – 16 EUR / m²;
 • dizaina originalstendu uzbuve – cena pec vienošanas;

Papildaprikojums

Ikvienam stendam ir iespejams nodrošinat papildu servisu un aprikojumu: stendu konstrukcijas, mebeles, paklajus, elektribas rozetes, tapat ari izgatavot logo, iekart objektus griestos un sanemt citus pakalpojumus pec papildaprikojuma cenraža.

Papildaprikojuma cenradis

Skanu aparaturas izcenojumi

Gaismas iekartu izcenojumi

Jautajumu gadijuma un preciza aprekina sagatavošanai atbilstoši jusu uznemuma vajadzibam aicinam sazinaties ar projekta vaditaju.

Stendu uzbuve

Standarta stends

Ekspozicijas laukuma apbuve ar standartaprikojumu – 16 EUR / m².

Ietilpst: „Octanorm” stenda modulu sienu paneli, h=2,5 m, apgaismojums stenda (1000 lm uz katriem 3 m²) un dalibnieka nosaukuma uzraksts uz karnizes (16 zimes).

Dizaina originalstends

Ja velaties atškirties no citiem izstades ekspozicija, izveidojiet dizaina originalstendu. Cena pec vienošanas.

Lai izveidotu jums vispiemerotako stendu, sazinieties ar izstades vaditaju:
Gints Šavejs +371 29176207 gints.savejs@bt1.lv

Dokumentacija

Pieteikuma anketa dalibai izstade

*Uznemuma nosaukums:

Valsts

*Vards, uzvards:

*E-pasts

*TalrunisKontakti

Gints Šavejs

”Auto” projekta vaditajs
”Auto mehanika” projekta vaditajs

+371 29176207
+371 67065036
gints.savejs@bt1.lv

Agris Reihmanis

”Transporta tehnika” projekta vaditajs
Projektu grupas direktors

+371 29460020
+371 67065028
agris.reihmanis@bt1.lv

Ermins Fišers

„Auto Exotica” projekta izpilddirektors
Sabiedriba “Auto Ekspo”

+371 29107010
ermins@autoexotica.lv
Birojs: K. Barona iela 136F, Riga, LV-1012, Latvija

Anatolijs Butenko

Arejo sakaru koordinators (Austrumeiropa un NVS valstis)

+371 29591847
anatoly.butenko@bt1.lv

Parstavis Lietuva:
Juste Bliujute

Project Manager UAB "Autare"

370 603 15525
juste@autare.lt
Subaciaus St 8–14, LT-01302, Vilnius

Birojs

Kipsalas iela 8, Riga, LV-1048, Latvija

+371 67065000
info@bt1.lvServiss

Stendi

Visiem eksponentiem tiek piedavata apbuveta vai neapbuveta platiba. Ekspozicijas platiba ar standarta apbuvi ietilpst stenda montaža un demontaža, apgaismojums un uznemuma nosaukums uz stenda karnizes. Pie mums ir iespejams pasutit papildaprikojumu – mebeles, papildu stenda elementus, komunikacijas.

+371 29448962
gatis.ozols@bt1.lv

Piedavatais papildaprikojums

 • Interneta pieslegums – interneta kabelpieslegums un WiFi
 • Kopešana – A3 un A4 formats
 • Biroju tehnikas ire – televizori, videotehnika, ledusskapji u. c.
 • Kafejnica – konferencu, seminaru, biznesa vakaru apkalpošana, trauku ire

+371 29448962
gatis.ozols@bt1.lv

„Expo Cafe” piedavajums dalibniekiem

 • Izstažu dalibniekiem tiek dota 20 % atlaide edieniem „Expo Cafe”.
 • Piedavajam kafijas pauzes, pusdienas, uzklat aukstos un siltos furšetus, ka ari banketus.
 • Trauku un inventara noma.
 • Apkalpošana stenda – viesmila pakalpojumi.

+371 29764113
elina.zakse@rigaexpo.lv

Vizu noformešana

Pec klientu pieprasijuma nodrošinam ielugumu noformešanu un nepieciešamo dokumentu kartošanu, lai sanemtu vizu iebraukšanai Latvijas Republika.

+371 67065018
gatis.ozols@bt1.lv

Parvadajumi un muitas pakalpojumi

Pec klientu pieprasijuma BT 1 nodrošina palidzibu muitas formalitašu kartošana un izstades ekspozicijas transportešana.

Parvadataji 

Telpu ire

 • Konferencu zale Nr.1 - ventilacija, klimata kontrole, ietilpiba 250 cilveki
 • Konferencu zale Nr.2 - ventilacija, ietilpiba 100 cilveki
 • Konferencu zale Nr.3 (halles Nr.2 balkons) - ventilacija, ietilpiba 300 cilveki

+371 67067528
juris.biezais@bt1.lv

Izstades dalibnieku atbalsta programma

Izstades saturu veido katrs tas dalibnieks ar savu piedavajumu ne vien stenda ekspozicija, bet ari ar atraktivu sava piedavajuma pasniegšanu, rikojot dažadas aktivitates. Aicinam but aktiviem un radošiem pasakumu rikošana, jo tas ne vien bagatina izstadi kopuma, bet ari ir lielisks veids, ka reklamet un izcelt sevi.


Konferences un seminari

Neiztrukstoša izstades dala ir seminari un konferences, kas atspogulo nozares aktualitates. Ja jums ir ideja seminaram vai konferencei un velaties to rikot izstades laika, aizpildiet pieteikuma formu un iesniedziet to projekta vaditajam Gintam Šavejam gints.savejs@bt1.lv

Pieteikuma forma file_download


Reklamas iespejas

Piedavajam papildu reklamas iespejas – izstades kataloga, uz ielugumiem un izstades majaslapa. Ludzu, sazinieties ar izstades projekta vaditaju.

Gints Šavejs

+371 67065036
gints.savejs@bt1.lv

Publicitates iespejas

Starptautisko izstažu rikotajsabiedribai BT 1 ir lieliskas, gadiem ilgas iestradnes darba ar medijiem. Tomer tas, vai informacija par jusu uznemumu nonaks mediju redzesloka, ir atkarigs ari no jums.

Ja jus velaties iegut plašaku publicitati vel pirms izstades, tad zina par jusu kompaniju, produktu vai iecerem ir tas, ko gaidam no jums. Nosutiet mums šo informaciju latviešu, krievu vai anglu valoda, un mes to ietversim izstades pazinojumos medijiem un publicesim izstades majaslapa.

Lai iegutu detalizetaku informaciju, sazinieties ar BT 1 sabiedrisko attiecibu projektu vaditaju.

Aiga Kupre-Vociša
67065007
26591588
aiga.vocisa@bt1.lv